1

Konferencia 23.11.2019 Devín

Nastupujúca generácia slovenskej
inteligencie vyhlásila svoj Generačný program 2020

Margaréta Vyšná

23. novembra sa na
symbolickom Devíne konal ojedinelý spoločenský akt, odovzdanie generačnej
štafety „zo živých do živých rúk“ nastupujúcej mladšej generácii
a vyhlásenie svojej nezávislej, od politických programov a ideológií,
koncepcie a priorít. Konferencia sa konala v réžii Združení
slovenskej inteligencie KORENE (OZ) pod názvom Budúcnosť pre slovenské
Slovensko, program a priority nastupujúce generácie slovenskej
inteligencie.